Digital ansökan ger lägre bygglovsavgift

Publiceringsdatum : 2017-03-20

Antalet ärenden hos bygglovsenheten i Lerum har ökat kraftigt de senaste åren. Våren och försommaren är årets mest intensiva period. För att ha bygglov och startbesked klart inför sommarprojektet är det dags att söka bygglov nu.

Från kommunens webbplats är det enkelt att söka bygglov och skicka in alla ritningar via e-tjänsten Mitt bygge. Det underlättar bygglovsprocessen. Vid årsskiftet justerades bygglovstaxan. En ansökan och hantering via e-tjänsten underlättar arbetet så mycket att avgiften kunde sänkas. Det rör sig om några hundralappar upp till en dryg tusenlapp att spara beroende på storleken på det som ska byggas. Digital hantering underlättar mycket, men det är samtidigt oerhört viktigt att alla handlingar kommer in och att de är kompletta. Bygglovsrådgivning inför ansökan är något som Lerums kommun satsat på och det ger resultat, i form av mer kompletta ansökningar.

- Vi har öppet för rådgivning måndagar klockan 16 till 18 och onsdagar klockan 8 till 10. Ibland är vi ute på mässor och evenemang för att prata och informera om vad som behövs innan ansökan lämnas in. Nu närmast kommer vi att vara på Villaägarmässan Bo och energi i Hjällsnäshallen i Gråbo, säger bygglovsarkitekten Stig Aronsson.

Fakta

Det är först när alla ritningar och dokument är på plats som arbetet startar på allvar med att stämma av ansökan mot planer, bestämmelser, allmänna och enskilda intressen. Ofta behöver både grannar och andra myndigheter ges tillfälle att se ritningarna och komma med synpunkter. Varje handläggare kan ha upp till 40 ärenden på gång samtidigt.

Bygglovsrådgivningen måndagar 16-18 och onsdagar 8-10, är i kommunhuset vid Bagges torg i Lerum.

Kontakt

Peter Rosengren, energi- och klimatrådgivare, Lerums kommun, peter.rosengren@lerum.se, 076-129 53 21