Digitalt NPF-Café med fokus flickor/kvinnor

Publiceringsdatum : 2021-09-09

Står du nära en flicka/kvinna med neuropsykiatrisk funktionsvariation eller misstänker att hon kan ha en diagnos? Då är du välkommen att vid två tillfällen delta i digitalt NPF-café fokus flickor/kvinnor.

Här kommer du träffa andra anhöriga för utbyte av erfarenheter. Träffarna är en samverkan med Attention Lerum och Anhörigstödet i Lerums kommun. Du kan välja att vara med vid ett tillfälle eller båda. Representanter från anhörigstödet och Attention kommer vara på träffen. Det finns ett begränsat antal personer som kan delta vid mötet.

  • Datum och tid: onsdagar 22/9 och 20/10 klockan 17.30–19.
  • Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.