Din gamla cykel kan främja integration och miljö

Publiceringsdatum : 2021-03-04

Kommunens återvinningscentral Hultet har gått in i ett samarbete med Studieförbundet ABF, som arbetar med konceptet Social cykelverkstad. En verkstad som främjar integration, inkludering, utökat nätverk och gemenskap.

Genom att lämna din gamla eller trasiga cykel på Hultet, hjälper du till att förse den sociala cykelverkstaden med material och skapar arbetstillfällen, samtidigt som du minskar på avfallet.

Samarbetet började förra veckan och Hultet har redan fått in runt tio cyklar som ABF ska få.