Dubbelt antal bränder i våra skogar

Publiceringsdatum : 2019-04-25

Det var länge sedan det regnade och det är mycket torrt i våra marker. Samtidigt blåser det friska vindar i byarna. Att göra eld i naturen kan vara förenat med livsfara då den lätt kan sprida sig.

Gårdagen, den 23 april, var ett intensivt dygn för räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Inom Räddningstjänsten Storgöteborg hade de 48 larm, vilket är ungefär dubbelt så mycket som under ett normalt dygn, skriver Räddningstjänsten Storgöteborg på sin hemsida och fortsätter:

På eftermiddagen fick vi en mer svårhanterad brand i terrängen vid Eskilsby söder om Landvetter Flygplats. Till vår hjälp vid den branden hade vi två helikoptrar. Den helikoptern står idag i katastrofberedskap i vårt område då brandrisken är mycket hög även under detta dygn.

Läget i skog och mark är för närvarande mycket torrt men inom GR har vi valt att inte gå ut med eldningsförbud.

Brandflyget är aktiverat för att spana flera gånger om dagen. Vi följer nogsamt via prognosmodeller och våra erfarenheter från dag till dag hur förutsättningarna för antändlighet, spridningshastighet och hur djupt och svårsläckt bränderna når. Vi väljer istället att i linje med kommande vägledning från MSB kring hantering av eldningsförbud informera och uppmana till stor försiktighet som vårt första steg.