Ny lag om e-cigarett

Publiceringsdatum : 2017-07-03

Den 17 maj i år beslutade riksdagen om en lag som gäller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017.

E-cigaretter används för konsumtion av nikotinånga. Lagen innehåller en rad bestämmelser för att begränsa de skador som nikotin kan orsaka. Vad som ytterligare är nytt är en åldersgräns på 18 år för köp av e-cigarett. E-cigaretter i handeln måste också ha ett informationsblad, en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Alla butiker som säljer e-cigaretter måste först anmäla detta till kommunen. Det innebär också att butikerna ska ha ett lämpligt egenkontrollprogram, där handeln med e-cigaretter kontrolleras av försäljarna.

Kommunen och Polismyndigheten ska utöva den omedelbara tillsynen över försäljningsreglerna.