E-tjänsten för nya avfallsabonnemang fungerade inte 23 oktober-28 november

Publiceringsdatum : 2018-11-30

Kommunens e-tjänst Ägarbyte och nytt abonnemang för avfalls- och renhållningsabonnemang fungerade inte under perioden 23 oktober – 28 november, detta på grund av ett tekniskt fel. Ansökningar som gjordes med e-tjänsten under perioden har därför inte kommit in till renhållningsenheten.

Skicka vidare din kvittens eller gör om ansökan

Lämnade du din e-postadress i ansökan, har du också fått en kvittens där ett pdf-dokument bifogades. Vidarebefordra gärna pdf-dokumentet till kommun@lerum.se, där våra abonnentsamordnare handlägger beställningen så fort som möjligt.

Om du inte angav din e-postadress, och inte heller har fått en bekräftelse via e-post, behöver du göra om din ansökan.

Det gäller endast de som har använt e-tjänsten Nytt abonnemang eller ägarbyte, övriga e-tjänster har fungerat.

Vi ber om ursäkt om det orsakar bekymmer för er som har skickat in ansökningar under den här tiden.