E20 Tollered-Ingared kör snart igång

Publiceringsdatum : 2020-05-15

Den fyra kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är 4-fältsväg med plankorsningar. Sträckan ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar. Räkna med längre restider under byggtiden.

Sträckan kommer också att förses med gång- och cykelväg från Tollered till Västra Bodarna.

Peab Anläggning AB är anlitad entreprenör av Trafikverket. Byggstart kommer att ske maj/juni 2020 och byggnation beräknas pågå till våren 2022. Från och med 25 maj kommer rastplatsen och busshållplatser att stängas enligt överenskommelse.

Då det saknas omledningsvägar på sträckan måste trafiken rulla på E20 under byggtiden. När norrgående körfält stängs går trafiken i båda riktningarna på det södergående och vice versa. Projektet kommer att samordna sig med tågtrafiken då E20 ibland måste användas för ersättningstrafik när Västra stambanan är avstängd.

Sprängningar

Fram till semestern 2021 kommer en hel del sprängningsarbeten att utföras. Sprängningarna kommer att utföras tre gånger per dag, vid fasta tider mellan kl 9-15. Vid sprängningar kommer trafiken att stoppas helt i upp till tio minuter.

Läs mer om vägbygget här.