Eldning och allemansrätt

Publiceringsdatum : 2021-02-16

Detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark. Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt.

Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att på eget ansvar elda under säkra förhållanden.

Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig innan du tänder en eld. Du kan dömas till böter om du bryter mot ett eldningsförbud.

Att leda trädgårdsavfell är inte tillåtet. Klicka här för att läsa mer om eldningsförbudet. 

Elda rätt

  • Välj rätt plats. Om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, till exempel på grus eller sandmark. Använd helst ett friluftskök eller en fast grillplats. Elda inte på torvmark, i mossa eller på mullrik skogs-mark. Där kan glöden från elden ta sig djupt ned i marken och pyra under lång tid för att senare flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar, de är svårsläckta om de tar eld. Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.
  • Avgränsa elden. Det gör du enklast genom att gräva upp grus eller lägga stenar runt elden och hålla den liten.
  • Använd bara lämpligt bränsle. Lämpligt bränsle är t.ex. grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken. Levande träd får du inte använda. Det är heller inte tillåtet att använda döda träd som ved. Elda inte sopor – eldstaden är ingen plats för sopförbränning. Ta gärna med egen torr brasved för att vara säker på att enkelt kunna tända elden.
  • Undvik att använda engångsgrillar. Engångsgrillar kan antända omgivningen. Om du använder engångsgrill är det viktigt att du placerar den rätt. De blir mycket varma på undersidan och kan orsaka bränder i bänkar och bord av trä eller i markvegetationen. Placera därför alltid engångsgrillen på obrännbart underlag, som grus eller sand. Var noga med att släcka den och tänk på att inte lämna kvar den i naturen. Källsortera alltid engångsgrillar. Ibland finns det särskilda uppsamlingskärl avsedda för engångsgrillar.
  • Elda inte om det blåser mycket. Kontrollera hur det blåser innan du börjar elda. Vinden kan föra in gnistor i skogen eller till torrt gräs som sedan kan starta en brand. Om vinden ökar, släck elden.
  • Se till att det finns vatten att släcka eld och glöd med. Du behöver alltid ha tillgång till vatten för att släcka elden och den kvarvarande glöden med. Även om elden brunnit ut behöver glöden också släckas ordentligt.

Klicka här för att läsa fler tips från Naturvårdsverket.