Elever programmerar ett matematikspel

Publiceringsdatum : 2018-05-02

Två elever på Ljungviksskolan bygger ett matematikspel på nätet som ska underlätta undervisningen för lärare och elever i grundskolan. Jonas Jagebäck berättar att han är kreativt lagd och gillar att teckna. Han har släktingar som programmerar. De och lärare på skolan har gett honom intresset för programmering. Samuel Kronquist har alltid tyckt om matematik och för några år sedan började även han med programmering.

Jonas Jagebäck och Samuel Kronquist går båda i årskurs nio. Tidigare kände de knappt varandra, men när de började programmera matematikspelet tillsammans upptäckte de att de kompletterar varandra väldigt bra.
- Det är kul att jobba med Jonas. Vi är båda självgående och löser alla uppgifter direkt, säger Samuel Kronquist.

Snabb process

 Utvecklandet av programmet har gått väldigt fort.
- Vi började bygga programmet under sportlovet i år, sedan har det växt och växt, berättar Jonas Jagebäck.
- Deras kunskaper ligger i linje med vad man läser på gymnasiet, säger Ingela Lundh, rektor på Ljungviksskolan. Hon berättar att skolan försöker hjälpa killarna att få tid och stöd med arbetet av matematikprogrammet.

Locka till matematik

Tanken med spelet är att det ska uppmuntra elever att lära sig matematik. Det ska samtidigt vara enkelt för läraren att kommunicera med sina elever om vilken typ av uppgifter de ska lösa.
-  Läraren kan till exempel skriva till en elev att hen behöver träna på geometri, förklarar Jonas.
I programmet kan elever från förskoleklass upp till årskurs sex träna på alla räknesätten, bråk, algebra samt träna på uppgifter inför de nationella proven.
-  Programmet utgår från kursplanen och är enkelt att använda för både lärare och elever, säger Ingela Lundh.

Belöningssystem

En kommande funktion i programmet märker vad eleverna är sämre på och erbjuder relevanta uppgifter. För att locka elever att använda matematikspelet så finns det ett belöningssystem.
-  Eleverna behöver samla ihop poäng för att komma vidare till svårare nivåer, förklarar Jonas.

Programmet klart till sommaren

Jonas och Samuel ska snart åka runt till olika skolor och berätta för lärare hur spelet fungerar.
-  Killarna har snart praktik och då får de använda den tiden för att åka runt och presentera sitt program, säger Ingela Lundh.
Programmet är ännu inte riktigt klart. Killarnas plan är att matematikspelet ska bli färdigt innan de slutar nian till sommaren.