En god start i Lerum

Publiceringsdatum : 2018-06-07

Det är viktigt att barn och unga får en god start i Lerums kommun. Inom Sektor lärande har man startat ett nytt verksamhetsområde som heter Social hållbarhet. En del i det arbetet är att nyanlända snabbt får börja skolan och lära sig hur det svenska samhället fungerar.

Det finns nu en film om arbetet med Social hållbarhet. Den beskriver Start Lerum, som kartlägger nyanländas skolbakgrund. Filmen visar även hur studiehandledning och modersmålsundervisning fungerar i kommunen, samt strävan att hålla en hög kvalitet på undervisningen.