En hiss renoveras på Lerums station

Publiceringsdatum : 2020-11-06

Hissen mellan Lerum centrum och gångtunneln behöver renoveras. Hissen stängs av mellan den 9 november och 2 december. Under tiden hänvisar vi till hissarna i parkeringshuset på Stationsvägen och i gångbron.

Ta hissen i parkeringshuset på Stationsvägen till plan 4 (märkt med tågsymbol). Följ markeringar ”till tågen” via gångbro över spåren. Ta sedan hissen i gångbron ner till perrong.