Engångsbelopp för Kommunals medlemmar - även om du slutat

Publiceringsdatum : 2020-12-11

Denna information går till dig som är/har varit medlem i Kommunal eller varit oorganiserad men arbetat inom kommunals avtalsområde och har arbetat under maj till och med oktober 2020, men som har slutat hos Lerums kommun. Du har rätt att skriftligen begära att få engångsbelopp utbetalt.

Enligt löneavtalet HÖK 20 med Kommunal ska månadsavlönad personal som är medlemmar i Kommunal eller oorganiserade som arbetat inom kommunals avtalsområde mellan 20200501-20201031 få ett engångsbelopp på 5500 kronor*. Detta gäller även personal som har arbetat delar av perioden, dock så avräknas beloppet med den tiden som man inte har varit anställd.

Klicka här för att komma till e-tjänsten.

När vi mottagit din begäran kommer vi att kontrollera om du är berättigad till engångsbelopp. Om så är fallet betalar vi ut pengarna i nästföljande ordinarie löneutbetalning förutsatt att vi fått din begäran senast 5:e vardagen i utbetalningsmånaden. I annat fall kommer du att få utbetalningen i nästkommande månad. Du kommer att få en lönespecifikation i samband med utbetalningen som visar belopp och tidsperioder m m.

Din begäran ska ha kommit in till oss senast 2021-04-01. Efter det datumet förfaller din rätt att begära beloppet från Lerums kommun.

* Beloppet reduceras proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad och viss frånvaro som till exempel tjänstledighet, studieledighet, frånvaro med smittbärarpenning, närståendepenning eller ersättning till riskgrupper.