Enkät om framtidens resande

Publiceringsdatum : 2018-02-06

Lerums vision är att bli ledande miljökommun. Som en del i arbetet skapar vi en trafikstrategi. Ett styrdokument som sätter riktlinjer för hur vi planerar för trafik och resande i kommunen.

Trafikstrategin handlar om vad vi vill uppnå med trafiken. Det går inte att göra allt, prioriteringar måste göras. Om vi inte har en trafikstrategi är risken att vi tar beslut som motverkar vår vision och det kommunen i stort vill uppnå. Hur vi planerar trafiken påverkar inte bara bullernivåer och utsläpp, utan också hur vi rör oss och hur mycket vi rör oss, om vi möts eller sällan ser varandra i ögonen. Innan kommunens politiker tar beslut om hur trafikstrategin ska se ut vill de förstå vad du som invånare tänker kring frågorna som strategin ska styra.

Med start på måndag 5 februari kan alla som vill besöka lerum.se/trafikstrategi och svara på åtta frågor. Enkäten ligger ute fram till 28 februari.

Klicka här för att gå till enkäten >>