Enkät om områdesbestämmelser

Publiceringsdatum : 2019-08-22

För dig som bor i Aspenäs Villastad med omnejd finns nu möjlighet att svara på en enkät. Kommunen håller på att ta fram områdesbestämmelser och vill gärna få in dina svar på enkäten.

Det pågår ett arbete med att ta fram områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad med omnejd. Anledningen är att det i dag saknas en gällande detaljplan eller likvärdig reglering.

Vi vill nu få in åsikter från de boende i området. Det finns en enkät med tolv frågor som berör Aspenäs Villastad med omnejd. Svaren på den kommer bli ett av underlagen för kommande samråd.

Klicka här för att komma till enkäten. Senast onsdag den 4 september önskar vi få in dina svar.

En del i arbetet med att ta fram områdesbestämmelser är att bebyggelseantikvarier har dokumenterat och kartlagt bebyggelsens kulturhistoriska värden. Se deras arbete i den här filmen: