Enklare inpassering till Hultet med körkort

Publiceringsdatum : 2021-03-18

Återvinningscentralen Hultet byter inpasseringssystem. Från och med den 7 april ska alla privatkunder, du som bor i villa eller lägenhet, använda körkort istället för återvinningskort (ÅVC-kort) vid inpassering.

Vi inför körkortsbaserad inpassering för att förenkla för dig som bor och är renhållningsabonnent i Lerums kommun. Det ska vara enkelt att göra rätt och sortera sitt grovavfall.

Det är också en stor besparing både av administrativt arbete och rent ekonomiskt då många kort tillverkas årligen, till exempel på grund av borttappade kort och nyinflyttade kunder.

Ny kortterminal för inpassering

Från och med den 7 april ska alla privatkunder använda körkort istället för ÅVC-kort vid inpassering till återvinningscentralen. Körkortet ska vara svenskt och giltigt. Du som inte har körkort får ansöka om ett nytt ÅVC-kort hos vårt kundcenter Kom-In; har du redan ett ÅVC-kort men inte körkort så måste du också kontakta KomIn.

Företag använder även i fortsättningen sina befintliga företagskort. Företagskorten fortsätter att fungera som vanligt även efter bytet av kortläsare.   

När du kommer fram till kortterminalen för du in ditt körkort i springan på läsaren. Kortet läses av och bommen öppnas in till återvinningscentralen. På displayen visas hur många fria besök du har kvar detta året. Den nya kortterminalen har från 7 april två läsare, en för körkort och en för ÅVC-kort. ÅVC-kortet för du mot den vita stora plattan.

Ingen registrering i förväg krävs. Kommunen hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR och de används för att vi ska kunna veta vem som lämnar avfall kopplat med antalet besök.

Inpasseringen till återvinningscentralerna är som tidigare knutet till hushållets renhållningsabonnemang i Lerums kommun. Precis som tidigare ingår 20 fria inpasseringar per hushåll och år, oavsett om du bor i villa, hyresrätt eller bostadsrätt. De som är skrivna på samma adress som abonnemanget kan passera in med sitt körkort.

Sju kommuner byter till samma inpasseringssystem

Du kan liksom tidigare lämna ditt avfall även på följande kommuners återvinningscentraler: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Ditt körkort kommer att fungera även här. Bytet sker ungefär samtidigt och den 16 april har alla sju kommuner bytt inpasseringssystem Dock kan reglerna för invånarna i respektive kommun skilja sig åt.

Liksom tidigare kan du som bor i Lerums kommun även lämna ditt grovavfall och farliga avfall på Alingsås återvinningscentral i Bälinge. Dock måste du ansöka om ett kort till Alingsås återvinningscentral via Lerums Kommun. Dina inkörningar på Alingsåskortet registreras och dras från dina årliga besök. Du som redan har ansökt och fått kort fortsätter använda detta precis som tidigare.

Begränsad framkomlighet den 6 april på Hultet

Tisdagen den 6 april installeras systemet på Hultet. Mellan klockan 12-17 kan framkomligheten vara något begränsad och det kan uppstå köer.

I övriga kommuner kan det vara begränsad framkomlighet i varierande omfattning fram till och med 16 april då det nya systemet ska vara installerat hos alla.