Jonseredsvägen avstängd under lång tid

Publiceringsdatum : 2019-02-27

Jonseredsvägen, vid kommungränsen mellan Partille och Lerum, är avstängd efter att en del av en stenmur intill vägen rasat. Raset beror troligen på erosion bakom muren orsakad av vatten. Vägen är så pass skadad att den inte är farbar i nuläget. All fordonstrafik hänvisas till E20 så länge Jonseredsvägen är avstängd.

Skyltar markerar platsen för händelsen. Trafikanter i området uppmanas att följa skyltningen, sänka hastigheten och att vara extra uppmärksamma vid platsen. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen norr om Jonsereds fabriker.

Den raserade muren vid Jonseredsvägen. Den raserade muren vid Jonseredsvägen. Foto av: Mattias JanssonKommunen ansvarar för vägsträckan

Det är en del av en stenmur mellan Jonseredsvägen och Säveån som har rasat. Muren bidrar till att hålla uppe vägen. Partille kommun är ansvarig för den drabbade delen av Jonseredsvägen och har vidtagit åtgärder för att undersöka skadorna och förutsättningarna att reparera vägen.

– Geotekniker från ÅF har på uppdrag av Partille kommun undersökt rasområdet för att bedöma Jonseredsvägens stabilitet, säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun.

Fler undersökningar nödvändiga

ÅF bedömer att raset troligen beror på erosion bakom stenmuren orsakad dels av vatten från Säveån och dels av regn- och smältvatten som passerat genom vägkroppen. Vattnet har fört med sig finmaterial och skapat ett hålrum innanför stenmuren som sedan gjort att muren rasat.

Kommunen har fått ett åtgärdsförslag för att laga det skadade vägområdet tillfälligt. Men ÅF bedömer även att nya mer omfattande utredningar måste göras för att säkerställa stabiliteten på hela den cirka 280 meter långa vägsträcka som vilar på stenmuren – och som i dag är avspärrad.

– Om utredningarna visar att det finns fler skador på sträckan, krävs en större ombyggnation av vägen innan den kan öppnas igen, säger Per Söderquist.

Hur lång tid kan det ta innan Jonseredsvägen kan öppnas igen?

– Är skadorna längs vägsträckan fler dröjer det. Muren ligger inom ett Natura 2000-område och intill lekbotten för Säveålaxen. Det innebär att det krävs omfattande miljöutredningar och tillståndsprocesser innan ett åtgärdsarbete kan påbörjas.