Etapp 2 av gc-väg längs Ryggebolvägen

Publiceringsdatum : 2020-10-23

Arbetet med en ny gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen fortsätter in i etapp 2 med start vecka 45. Trafiken på sträckan kommer att regleras med tillfälliga trafikljus. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2021.

Läs mer om projektet här.