Lerums kommun tar emot EU-utmärkelse

Publiceringsdatum : 2021-04-16

Lerums kommun är en del av EU-utmärkelsen “Europeisk entreprenörsregion 2020”. Det prestigefulla priset delades tidigare ut i Bryssel till Business Region Göteborg för arbetet med att främja företagande och entreprenörskap. Lerum är med och delar på priset tillsammans med tolv andra kommuner i Göteborgsregionen. Nu finns utmärkelsen att se kommunhuset några veckor framåt.

- Företagandet är otroligt viktigt för vår kommun och därför ska Lerums kommun kännetecknas av ett bra näringslivsklimat, säger Viktor Lundblad(M), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter. Vi har stora möjligheter att bli en av de mest intressanta platserna för turism, handel, innovation och företagande i Västra Götalandsregionen. Detta pris är ett kvitto på en hög servicevilja bland våra medarbetare och tydliga politiska prioriteringar i rätt riktning.

Juryns motivering

Europeiska regionkommittén belönar de regioner som har den mest trovärdiga och framåtblickande företagarvisionen. Business region Göteborg delar priset med två andra regioner i Europa. Juryns motivering lyfter särskilt fram den inkluderande arbetsprocessen som byggt på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens (GR) tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer.

Vi jobbar rätt

- Jag är såklart väldigt stolt över det här priset. Det visar att vi jobbar rätt. I grunden handlar det om att skapa bästa förutsättningar för företagande i hela Göteborgsregionen. För att komma dit krävs att vi som kommun är öppen och lyssnar på näringslivet och att vi vågar anta de utmaningar som vi står inför. Det gör vi bäst genom att jobba tillsammans över kommungränserna, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun.

Nya jobb

- Vi har satt upp ett gemensamt mål om att skapa minst 120 000 nya jobb i hela Göteborgsregionen, varav 2500 nya jobb i Lerum fram till 2035, säger Åsa Qvist Ek.

Hög och hållbar tillväxt

Sammantaget arbetar alla kommunerna för att Göteborgsregionen ska bli en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att ta tillvara kompetens och attrahera talang, erbjuda bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt samt ha bäst klimat för företagande och innovation.

- Priset kommer att stå här i kommunhuset under några veckor innan det är dags för nästa kommun att ta hand om det. Det blir lite som en vandringspokal till alla som har varit med och tagit fram en av Europas bästa strategier för entreprenörskap, säger Åsa Qvist Ek.

Arbetet framåt

I Lerums kommun arbetar just nu den politiska beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv med att ta fram vårt näringslivsstrategiska program som kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige senast hösten 2021.

Här kan du också ta del av GR- kommunernas beslutade program inklusive den första handlingsplanen för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.