Färdtjänst och sjukresor återgår till samordning

Publiceringsdatum : 2021-08-11

Västtrafik har beslutat att återgå till samordning i baksäte för resenärer som under pandemin varit ensamåkare men i vanliga fall reser tillsammans med andra.

Västtrafik har haft och har en kontinuerlig dialog med Smittskydd Västra Götaland och utifrån den bedömer de att de kan ta steget att ta bort allmän ensamåkning för färdtjänst- och sjukresenärer. Västtrafik har tidigare meddelat att inga resenärer reser mer än två i baksäte på personbil under återgångsperioden. 

Samtidigt bedömer Västtrafik att övriga åtgärder ska kvarstå, inga resenärer med symptom eller smitta får resa, inga resenärer i framsätet, förare ska använda visir i nära kontakt med resenär och alla, såväl förare som resenärer, uppmanas att bära munskydd i den mån det är möjligt.

Åtgärden allmän ensamåkning för färdtjänst- och sjukresenärer avslutas måndag 16 augusti 2021. Västtrafik ger information om återgång och vad som gäller för respektive restyp.
Publiceras på Västtrafiks hemsida (se frågan om Anropsstyrd trafik).