Fel i beräkningsmodellen när Lerum hamnade sist

Publiceringsdatum : 2021-04-22

Lerums kommun har i flera veckor haft lägst andel vaccinerade med en respektive två doser i hela landet. Ansvarigt kommunalråd Christian Eberstein har inte fått en rimlig förklaring till varför. Nu har han tillsammans med verksamhetschefen för hemtjänsten, Marie Blomqvist, hittat fel i Västra Götalandsregionens (VGRs) tilldelningsmodell.

- Modellen för fördelning av vaccin har inte klarat av att kompensera för andelen som har vaccinerats i det kommunala programmet … det är ett fel i modellen, säger Christian Eberstein till Lerums Tidning.

Christian EbersteinChristian Eberstein (KD).Lerums kommun har en relativt ung befolkning och framför allt är andelen äldre över 80 år med hemtjänst och hemsjukvård mycket låg. Det har inneburit att VGRs tilldelning av vaccindoser ut till vårdcentralerna i kommunen inte kompenserats för detta. Utgångsläget, som i grunden är positiv - att många äldre klarar sig själva, har här inneburit en lägre tilldelning av vaccindoser när vårdcentralerna startat vaccineringen.

Det är inte bara Lerum som är drabbad. Lerums kommun ligger på samma andel vaccinerade som kommuner i storstadsregioner, till exempel Göteborg och Stockholm. VGR har insett fördelningsmodellens brister och jobbar med att korrigera fördelningen av vaccin utifrån hur vårdcentralerna faktiskt ligger till med vaccineringen. Prognosen är att Lerums kommun nu tilldelas betydligt fler doser den närmaste tiden.

Lerums kommun hade ansvaret för att vaccinera boende på särskilda boenden och de med hemsjukvård. Detta är sedan flera veckor avklarat. Det är VGR som ansvarar för vaccineringen mot covid-19. Men det är flera politiker och tjänstepersoner i kommunen som engagerat sig i och ifrågasatt rimligheten i siffrorna.

- Jag har känt mig lite som en kverulant som har legat på, jag vill inte att vi ska ta doser på bekostnad av gamla i någon annan kommun. Men det ska vara rätt … ålder är en stor riskfaktor, säger Christian till Lerums Tidning.