Fler alternativ ska utredas för skolutbyggnad i Floda

Publiceringsdatum : 2017-06-09

Fler alternativ för skolutbyggnaden i Floda kommer att utredas. Politikerna i kommunstyrelsen återremitterade förvaltningens förslag om skolstruktur i Floda. Nu ska fler alternativa förslag utredas och vilka konsekvenser det får.

Elevantalet ökar under de kommande åren och flera skolor står inför behov av om- och tillbyggnader. I dagsläget gäller det främst Berghultsskolan. Alléskolan når snart sitt maximala elevantal och från och med höstterminen 2019 kommer inte eleverna rymmas i befintliga lokaler. Förvaltningens förslag var att långsiktigt bygga upp en skolstruktur bestående av tre F-9-skolor och en skola i Tollered.

Fler alternativ utreds

Kommunstyrelsen vill se fler alternativ där elevökningen fram till år 2025 ryms. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda tre alternativa lösningar. Underlagen ska bland annat visa påverkan på samtliga skolor i Floda, visa kostnaderna så att de tre alternativen kan jämföras och visa översiktligt på kvalitativa fördelar/nackdelar med olika alternativ. Utredningarna kommer att pågå under hösten och de alternativa lösningarna presenteras senare i år.