Fler alternativ ska utredas för skolutbyggnad i Floda

Publiceringsdatum : 2017-06-09

Fler alternativ för skolutbyggnaden i Floda kommer att utredas. Politikerna i kommunstyrelsen återremitterade förvaltningens förslag om skolstruktur i Floda. Nu ska fler alternativa förslag utredas och vilka konsekvenser det får.

Elevantalet ökar under de kommande åren och flera skolor står inför behov av om- och tillbyggnader. I dagsläget gäller det främst Berghultsskolan. Alléskolan når snart sitt maximala elevantal och från och med höstterminen 2019 kommer inte eleverna rymmas i befintliga lokaler. Förvaltningens förslag var att långsiktigt bygga upp en skolstruktur bestående av tre F-9-skolor och en skola i Tollered. Du kan läsa hela tjänsteskrivelsen i handlingarna till kommunstyrelsens möte den 31 maj. Se länk under mer information längst ner på sidan.

Fler alternativ utreds

Kommunstyrelsen vill se fler alternativ där elevökningen fram till år 2025 ryms. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda tre alternativa lösningar. Underlagen ska bland annat visa påverkan på samtliga skolor i Floda, visa kostnaderna så att de tre alternativen kan jämföras och visa översiktligt på kvalitativa fördelar/nackdelar med olika alternativ. Utredningarna kommer att pågå under hösten och de alternativa lösningarna presenteras senare i år.