Fler hållbara inköp och upphandlingar

Publiceringsdatum : 2020-02-03

Hållbara upphandlingar och inköp är ett helt nystartat projekt i samarbete mellan upphandlingsenheten och utvecklings- och hållbarhetsenheten.

Lerums kommun hoppas uppnå mer hållbara upphandlingar och inköp - inte bara genom miljömärkning och dylikt utan också genom att ställa sociala och etiska krav och sist men inte minst eftersträva ekonomisk hållbarhet.

- Vi kan bli mer hållbara ekologiskt och socialt och samtidigt hushålla klokt med kommunens begränsade resurser, menar Jonas Edin, verksamhetsutvecklare inom hållbarhet.