Flexen på Rydsbergsskolan skapar bra lärmiljö

Publiceringsdatum : 2019-08-26

Undervisning i mindre grupp är inget nytt. Men Rydsbergsskolan i Lerum har hittat ett koncept som gjort stor skillnad för många elever. Namnet är Flexen där en del elever går hela sin skoltid, medan andra går vissa timmar i veckan. De går i egna lokaler tillsammans med ett engagerat team av pedagoger.

- Som namnet antyder, Flexen, behöver vi vara flexibla. Många gånger utanför skolans huvudsakliga uppdrag. Vi erbjuder en skoltillvaro med strukturerad undervisning varvad med praktiska övningar. Ska man lyckas måste du som lärare också ha ett stort socialt engagemang och kunna bygga relationer. Du behöver ha struktur och samtidigt vara beredd att tänka om och tänka nytt, säger läraren Fredrik Eliason.

Fredrik är initiativtagare till Flexen och upplägget. Rektor Emil Beckman var inte sen att nappa på idén och starta verksamheten.

- Det är en investering för de som går här och för deras framtid. Vi har ett starkt team, med bland annat två förstelärare och pedagoger med många kompetenser. Det är ett mindre sammanhang med god stämning, där de skapar ett klimat dit elever vill gå, säger Emil Beckman, rektor.

Leo och Carl-Wilhelm går i nian och går till Flexen vissa lektioner i veckan. De tycker att Flexen är bra.

- Det är bra arbetsro här, säger Leo.

- Det är lugnt och man får hjälp när man behöver, säger Carl-Wilhelm.

En av framgångsfaktorerna med Flexen är att eleverna ska kunna ta in den kunskap de behöver och vägen dit är att utgå från var eleven befinner sig. Det kan handla om att få en lugn miljö för att koncentrera sig. En del elever behöver en-till-en-stöd. En del behöver också träning i att fungera i olika sociala sammanhang. Det är täta kontakter mellan eleven, hemmet och skolan.

- Jag kan inte ha ett bättre jobb. Det är meningsfullt och det är alla ungdomar jag möter som gör det till vad det är. Det som driver oss som jobbar här är att vi vill hjälpa eleverna så bra det bara är möjligt, säger Fredrik Eliason, lärare.

- Det är mycket skratt och humor också, säger kollegan Annika Fougelberg.