Naturvårdsverket betalar för sanering vid Floda Garveri

Publiceringsdatum : 2017-12-11

Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder där. Förutom Naturvårdsverket kommer även fastighetsägaren och Lerums kommun att vara med och betala.

På garveriets område i Floda finns det idéer och planer hos fastighetsägaren att utveckla näringsverksamheten och bygga bostäder.
- Det är jättebra att vi kan fortsätta att utveckla centrala Floda och området kring Garveriet, säger kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S) och fortsätter.
- Vi behöver fler bostäder och det är bra om de kan byggas med närhet till Floda centrum och station.

Förorenad mark

Marken vid Floda Garveri i centrala Floda är förorenad med kemikalier. De kommer från den gamla garveriverksamheten som hade produktion från cirka 1880 fram till 1971. Undersökningar av marken visar att det finns höga halter av bland annat krom och kvicksilver och Länsstyrelsen har prioriterat området för sanering.

17 miljoner kronor

Naturvårdsverket beslöt i november att bidra med 17 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västra Götalands län för sanering av området. Totalt handlar det om cirka 8 000 kvadratmeter förorenad mark. Innan saneringen av området kan påbörjas ska det ske en miljöprövningsprocess som ska godkännas av Länsstyrelsen.
- Vi har mötts av ett otroligt stort engagemang och hög kompetens hos Länsstyrelsen i den här frågan och jag tror att saneringsarbetet kan påbörjas under våren, säger Per-Ola Johannesson, verksamhetschef på Sektor Samhällsbyggnad.

Utvecklar Floda centrum

Jonas Brandström är fastighetsägare och ägare av Garveriets gamla lokaler. Han är starkt engagerad i utvecklingen av Floda centrum och ser stora möjligheter med området efter en sanering.
- Det skulle tillföra trygghet i området om det blir bostäder vid sidan av näringsverksamheten. Och här kan det bli ett utvecklingscentrum för hållbara frågor och en mötesplats, kanske med egna odlingar för att skapa en lokal matproduktion.

Ny kyrka

I och med Naturvårdsverkets besked fortsätter ägarbolaget Flodagarveriet Fastigheter AB projekteringen av området.
- Equmeniakyrkan Floda ( Missionskyrkan) har sökt bygglov för att starta bygget av en ny kyrka. Samtidigt startar ägarbolaget renoverings- och ombyggnadsarbeten av Nya och Gamla Garveriet, säger Jonas Brandström.
Arbetena kommer att samordnas med saneringsarbetena av den omgivande marken. Under hösten 2018 planeras Garveriets verksamhet vara igång.