Flygscanning för nya kraftledningar runt månadsskiftet

Publiceringsdatum : 2019-10-21

Svenska kraftnät vill informera om att de kommer att utföra flygscanning med helikopter längs befintliga och planerade kraftledningar.

Flygscanningen ska genomföras någon gång under vecka 44 och 45, men vilka dagar det kan utföras beror på vädret. Under besiktningen kommer en helikopter att flyga längs med befintliga ledningar och nya planerade sträckningar på en höjd på cirka 80 meter.

Detta kan medföra en förhöjd ljudnivå i form av buller, men Svenska kraftnät hoppas att det inte ska innebära större besvär för boende och verksamheter.

Då besiktningsarbetet förutsätter en klar väderlek är det svårt för Svenska kraftnät att med framförhållning veta vilka datum och tider flygningen kommer att ske. De kommer också att informera om flygningarna på respektive projekts webbplatser. Där finns också kontaktuppgifter.

Befintliga ledningar i Lerums kommun som flygscannas är:

Stenkullen-Horred – www.svk.se/stenkullen-horred

Nya ledningar som ska flygscannas är:

Skogssäter-Stenkullen – www.svk.se/skogssater-stenkullen