För ett tryggare Lerum

Publiceringsdatum : 2020-06-29

Lerums kommun ska vara en trygg plats att leva i och växa upp på. Trygghetsskapande insatser görs kontinuerligt, med mål som ligger nära i tiden och ett mer strategiskt, uthålligt och långsiktigt arbete.

I sommar förväntas många semestra på hemmaplan. Lerums kommun har därför sjösatt flera insatser för att sommaren hemma för ungdomar ska bli så bra som möjligt, trots att allt inte är som vanligt under pandemin.

Denna vecka startar trygghetsvandringarna, under ledning av Nattvandrarna, med fler vuxna ute i samhällena. Lerums kommun samarbetar här med ett flertal föreningar. Trygghetsvandringarna kommer pågå hela sommaren.

- Trygga Vuxna är kommunens och föreningslivets gemensamma satsning för att öka vuxennärvaron ute och skapa en trygg och positiv sommar för ungdomar. Det är vuxna från föreningslivet som kvällsvandrar och som finns till för att lyssna och skapa tillitsfulla möten med ungdomar på deras villkor. Det kommer vara möjligt för ungdomar att se och träffa vuxna i alla våra kommundelar under sommaren, säger Jenny Lopes, samordnare av frivilliga insatser i Lerums kommun. 

Kommunens fritidsgårdar håller öppet hela sommaren i år.

Även kommunens Fältare kommer att vara ut med ungdomarna hela sommaren. Ni som är tonårsföräldrar - var nyfikna på vad era ungdomar intresserar sig för och gör denna sommar.

Under 2019-2020 har Lerums kommun i samverkan med polisen haft ett medborgarlöfte: Ökad trygghet på stationsområdena i Lerum och Floda. Under det gångna året har kommunen och polisen bland annat haft trygghetsvandring på respektive plats, medborgardialoger och arbetat aktivt med utemiljön. De tankar som framkommit under trygghetsvandringar och medborgardialoger kommer användas som underlag för fortsatt arbete med tryggheten och utemiljön kring kommunens stationsområden. Medborgarlöftet löper ut i juni 2020 och därefter ska arbetet utvärderas.

- Framåt hoppas vi på ett nytt medborgarlöfte kring att öka tryggheten på våra stationsområden i bredare samverkan med kommuner i samma lokalpolisområde, Polisen, Västtrafik och Trafikverket. Målet med bred samverkan mellan olika aktörer är att kunna komma åt och påverka helheten kring våra stationsområden och att gemensamt hjälpas åt för att öka tryggheten, förklarar Mikaela.

Riskgrupper får hjälp att handla

Du som är i riskgrupp för covid-19 kan under sommaren fortsatt få hjälp av volontärer med din handling. Samma tider och handlare som tidigare gäller under sommaren. Lerums kommun, Svenska kyrkan och lokala handlare vill möjliggöra för dig som är i riskgrupp under coronapandemin att handla säkert.

Klicka här för att se platser och tider finns volontärer på plats fram till 31 augusti 2020.

Det långsiktiga trygghetsskapande arbetet

Lerums kommuns säkerhetsenhet har i vår utökat krisberedskap med fler VMA tutor (så kallad Hesa Fredrik) som installerats i vår. Från tidigare tre i Lerums tätort till sammanlagt tolv, en i varje kommundel.

Lerums kommun ingår i samverkansöverenskommelsen. En överenskommelse inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete under 2019-2022 där polisen och kommunen ska samverka kring två utvalda fokusområden: tidig droganvändning och ungdomsbrott samt trygghet i trafik och den offentliga miljön.

Under 2019-2020 har Lerums kommun i samverkan med polisen haft ett medborgarlöfte: Ökad trygghet på stationsområdena i Lerum och Floda. Under det gångna året har kommunen och polisen bland annat haft trygghetsvandring på respektive plats, medborgardialoger och arbetat aktivt med utemiljön. De tankar som framkommit under trygghetsvandringar och medborgardialoger kommer användas som underlag för fortsatt arbete med tryggheten och utemiljön kring kommunens stationsområden. Medborgarlöftet löper ut i juni 2020 och därefter ska arbetet utvärderas.

- Framåt hoppas vi på ett nytt medborgarlöfte kring att öka tryggheten på våra stationsområden i bredare samverkan med kommuner i samma lokalpolisområde, Polisen, Västtrafik och Trafikverket. Målet med bred samverkan mellan olika aktörer är att kunna komma åt och påverka helheten kring våra stationsområden och att gemensamt hjälpas åt för att öka tryggheten, förklarar Mikaela Andersson, säkerhetssamordnare i kommunen.

Om allt går som det ska kommer Lerums kommun ha övervakningskameror på dessa stationsområden senare i år.

Under sommaren, liksom tidigare år, har kommunen extra fokus för att säkra vattenförsörjningen och vattenkvaliteten. I nära dialog med Räddningstjänsten Storgöteborg och Länsstyrelsen jobbar kommunen för att förhindra skogsbränder.