Fritidsgården i Stenkullen stängd under vårterminen 2019

Publiceringsdatum : 2018-12-20

Fritidsgården i Stenkullen kommer att vara stängd under vårterminen 2019. Sista dagen Stenkullens fritidsgård är öppen är den 27 december 2018. Ett förändrat ekonomiskt läge gör att kommunen ser över fritidsgårdsverksamheten. Det arbetet sker under våren för att sätta en ordinarie öppen ungdomsverksamhet från hösten 2019.

Fritidsgårdarna i Gråbo och Floda har öppet som vanligt. Eventuellt kan vissa kvällar komma att förläggas till Stenkullens fritidsgård i början av våren. Information kring eventuell verksamhet och öppettider i Stenkullen kommer att finns på respektive skolas hemsida. Fritidsgårdarna i Lerum, (Hulan och Torpskolan), kommer ha något förändrade öppettider. De tiderna kommer att finnas på respektive hemsida.

Öppettider i början av januari

Fritidsgården på Torpskolan kommer att vara öppen den 2, 3, och 4 januari klockan 18 – 21. Fritidsgårdarna i Hulan och i Stenkullen kommer vara stängda de dagarna.