Förberedande simundervisning för alla elever i förskoleklass

Publiceringsdatum : 2018-06-27

Hösten 2018 kommer alla förskoleklasselever i Lerums kommun ges möjlighet att bli vän med vattnet. Lerums kommun planerar med statsbidraget ”Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass” ordna förberedande simundervisning för alla förskoleklasselever. Starten planeras till början av september månad.

Syftet med satsningen är att ge alla elever i förskoleklass möjlighet att uppnå god vattenvana och få förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Undervisningen ska utgå från ett lekande lärande där eleverna ska bli vän med vattnet och känna sig trygga med att vistas både i vattnet och i simhallen.

Alla barn ska få en grundläggande vattenvana

Den förberedande simundervisningen kommer att ha fokus på vattenvana. Med vattenvana menas att obehindrat kunna vara under vatten en kort stund och kunna hantera sin kropp i vattnet. Målet med undervisningen är med andra ord inte att barnen ska kunna simma.

Information till dig som vårdnadshavare

Simundervisningen bedrivs under skoltid, i grupper om cirka 7-12 elever, vid ungefär 7 tillfällen under höstterminen. Varje lektion är 40 minuter lång. Att ta sig till och från simhallen ingår som en del av aktiviteten, och den står kommunen för. Vid varje tillfälle planeras två simlärare att hålla i undervisningen och medarbetare från skolan kommer att närvara i simhallen. För att skapa de bästa förutsättningarna kommer simlärarna vid första tillfället göra en bedömning av varje elevs vattenvana/simförmåga.

Ytterligare information kommer från respektive klasslärare i början av höstterminen.