Förbjudet att elda trädgårdsavfall

Publiceringsdatum : 2020-04-07

Lerums kommun vill påminna om att det inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall enligt miljöbalken. Trädgårdsavfall klassas som hushållsavfall och faller under det kommunala renhållningsmonopolet.

Detta gäller alla fastigheter eftersom det inte finns beslut om några undantag i Lerums kommuns föreskrifter om avfallshantering.

Våren börjar göra sitt intåg och många väljer att gå ut i sin trädgård för att rensa upp och göra plats för vårens nya skott och växter.

Vid eldning utsätter du dig själv och andra i omgivningen för risker. Förutom att det kan vara farligt att andas in röken, så upplevs den ofta som störande för grannar och omgivning. När avfall eldas bildas miljöfarliga ämnen på grund av ofullständig förbränning. Det bildas bland annat mycket mer dioxin och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) än i en storskalig förbränningsanläggning. Det kan handla om halter som är tusentals gånger högre. I en storskalig förbränningsanläggning renas rökgaserna. 

Vad du kan göra istället

Trädgårdsavfall går bra att kompostera i den egna trädgården. Det finns olika modeller av kompostbehållare. Byggvaruhandlare kan ge dig råd och tips.
Klicka här för att läsa mer.

Det går även bra att lämna avfallet på Hultet. Återvinningscentralen tar emot komposterbart trädgårdsavfall. Har du kort så kan du fritt lämna upp till två kubikmeter grovavfall 20 gånger per år. Hultet tar inte emot stubbar. Dessa kan du istället lämna vid någon av Göteborgs återvinningscentraler eller i Alingsås.

Invasiva arter som parkslide, jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla med fler ska inte hanteras som trädgårdsavfall, utan sådana växter ska förpackas i säckar och läggas i containern för Brännbart avfall.

Du kan också beställa hämtning av ditt trädgårdsavfall vid tomtgränsen till en kostnad av 281 kronor per kubikmeter.  Trädgårdsavfallet ska vara packat i papperssäckar på max 15 kilo. Renova hämtar max 20 säckar hos en fastighet. En beställning gör du genom e-tjänsten som du kommer till genom att klicka på ikonen uppe till höger. Du behöver då ange namn, personnummer, hämtadress och ungefärligt antal säckar.

Klicka här för mer information.