Varför är stora stenar utlagda?

Publiceringsdatum : 2019-10-04

Det har länge varit ett problem med otillåten motorcrosskörning i Gråbo grusgrop. Stenarna är utlagda för att stänga ute motortrafik samt markera att motortrafik är förbjudet i området enligt Terrängkörningslagen.

Vissa stenar utgör nu ett hinder för personer med barnvagn eller rullator som promenerar längs Gråbos mellanrunda. Framför allt vid hembygdsgården. Vi beklagar detta och kommer att se över möjligheten att flytta vissa stenar för att tillgänglighetsanpassa promenadslingan.

Det kommer även sättas upp skyltar med den informationen. Det är viktigt att området skyddas då det är en dricksvattentäkt samtidigt som området har höga naturvärden.

Stenarna har setts som ett alternativ till staket för att möjliggöra övrig rekreation i området.

Klicka här för att läsa mer om vattentäkten.