Föredrag om att se signaler vid depression

Publiceringsdatum : 2019-08-26

Läkare Kjell Emilsson föreläser om stress, sorg, ensamhet och sjukdom som kan vara utlösande faktorer för depression. Kjell berättar om hur vi kan se signaler hos både oss själva och andra. Föreläsning hålls två gånger: 4 september i Gråbo och 6 september i Lerum.

Parasollens Träffpunkt

  • Onsdag 4 september klockan 13.
  • Lundbyvägen 21 Gråbo.
  • Öppet klockan 9-15.

Riddarstens Träffpunkt.      

  • Fredag 6 september klockan 11.
  • Riddarstenshöjden 9 Lerum.
  • Öppet klockan 10-14.

Kontakt Träffpunkterna

Anna Johansson, aktiveringspedagog, 0302-52 19 54.