Föreläsning - Adhd och Autism i vardagen

Publiceringsdatum : 2018-01-12

Lerums kommun bjuder in till en föreläsning torsdag 1 februari klockan 18-20 på Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 i Lerum.

Andreas Svensson, NPF/ADHD-konsulent från Ågrenska, kommer och håller en föreläsning som tar upp vad det kan innebära att leva med en neuropsykiatrisk diagnos som Adhd, Add, Autism eller Asperger.

En handfast föreläsning för dig som vill veta mer om grunderna i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt få tips på strategier och bemötande som kan underlätta vardagen för familj, närstående, personer i omgivningen samt personer som själva har diagnos.

Andreas är specialpedagog och föreläsare och har flera års erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För frågor och anmälan

Kontakta anhörigstödets konsulenter: Jessica Gustavsson, 0302-52 22 39/jessica.gustavsson@lerum.se