Föreläsning om digitala trender

Publiceringsdatum : 2018-02-01

”Hur:et är buzzordet!" Så kan det låta när entreprenören och skribenten Anna Gullstrand höll en öppen föreläsning om digitala trender i Dergårdsteatern.

Digital transformation är hur organisationer växlar upp sin konkurrenskraft i en digitaliserad värld. Många företag verkar på en global marknad och måste anpassa sig. Men även en offentlig myndighet och arbetsgivare som Lerums kommun är konkurrensutsatt. Kommunen konkurrerar med andra kommuner om arbetskraft, etableringar, besöksnäring och nya invånare.

Anna menar på fullt allvar att digitaliseringen är en mer omfattande revolution än den industriella, eller boktryckarkonstens genomslag. Vi står inför ett reellt paradigmskifte.

Anna gick sedan igenom tio trender 2018. Den stora frågan många bottnar i är - vilka vågor ska vi försöka rida med på? Oavsett, måste vi lära oss om dem alla och fråga oss vilken relevans de har var för sig för kommunen och kommunens invånare.

Men vad som gör en organisation effektiv i sin digitalisering är förmågan att fånga upp och utveckla digitala idéer. Det är organisationens tillåtande kultur för kreativitet och utvecklingskraft som är nyckeln. Eller som Anna säger: Hur:et är buzzordet.

En annan viktig aspekt är hur stor kunskap organisationen har om vad som händer på internet och förmågan att agera på relevanta trender. Invånarna ställer samma krav på kommuner som på företag – det är att anpassa sig till det friktionsfria livet.

Två citat att lägga på minnet:

  • Vartannat jobb kommer att vara automatiserat om 20 år.
  • 65 % av de som börjar skolan idag kommer ha yrken som idag inte finns.