Föreläsning om NPF och lågaffektivt bemötande

Publiceringsdatum : 2019-10-08

Vi påverkas alla av vår omgivning och hur vi bemöter varandra. För personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och för personer nära någon med NPF är det ofta extra påtagligt. Med fokus på ditt eget agerande och genom att använda ett lågaffektivt bemötande kan du påverka och underlätta svåra och utmanande situationer.

Med grunden i NPF, Neuropsykiatriska Funktionsvariationer som Adhd och Autism, ger föreläsaren Andreas Svensson konkreta exempel på erkända metoder från litteratur och forskning, samt delar egna erfarenheter som lärare, specialpedagog, ungdomsledare och NPF/Adhd-konsulent på Ågrenska.

  • Datum: onsdag 13 november.
  • Tid: 18-20.
  • Plats: Gradängsalen i Lerums gymnasium, byggnad Granen.

Anmälan senast 11 november: jessica.gustavsson@lerum.se eller telefon: 0302-52 22 39.