Föreläsning om våldsbejakande extremism

Publiceringsdatum : 2018-04-09

Välkommen till en intressant och spännande föreläsning om Våldsbejakande extremism med Haisam A-Rahman. Detta föredrag är kunskapshöjande och en del i Lerum kommuns handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Boka torsdag 12 april klockan 14-17, i Dergårdsteatern i Lerum.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.                                                                                                     

Föredraget kommer framför allt belysa de två mest aktiva extremiströrelserna, den islamistiska extremismen och den nationalsocialistiska extremismen (högerextremismen).

Föreläsningen vänder sig till all personal samt alla vuxna som till vardags möter barn och ungdomar från 10 år.

På agendan:

  • Vad är Våldsbejakande extremism (VBE) – Bakgrund. ideologi och vision.
  • Lägesbild i Göteborgsregionen.
  • Hur ser struktur och organisation ut?
  • Gruppernas strategi mot vår demokrati, deras aktivism och hur de navigerar och tar sig uttryck i sociala medier.
  • Inre och yttre triggerfaktorer kan kopplas till användning av våld.
  • Radikalisering, rekrytering och påverkansprocess.
  • Presentation av det stöd som arbetats fram kopplat till Våldsbejakande extremism.
  • Avslutning - Frida Emanuelsson Tf Säkerhetssamordnare och Anders Hult ny Säkerhetschef berättar kort om kommunens handlingsplan.

Haisam A-Rahman är samordnare för Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande extremism. Välkommen med din anmälan till frida.emanuelsson@lerum.se