Hej företagare!

Publiceringsdatum : 2019-12-30

Vi på Lerums kommun vill tacka för i år – ni är oerhört viktiga för vår kommun och vi vet att ert arbete innebär både arbetstillfällen och bidrar till välfärden så – tack!

Vi arbetar intensivt för att bli en riktigt bra kommun att driva företag i och vi tänkte ge en liten återblick av vad vi arbetat med 2019. Företagsklimatet i kommunen är en angelägenhet för hela förvaltningen men vi kanaliserar mycket av vårt arbete genom vår Näringslivsenheten för att bli tydliga och förenkla för er företagare. Ett exempel på det är att vi har en företagslots som ni alltid kan vända er till med era frågor så tar han frågorna vidare in i organisationen och återkommer med svar direkt till er. Ett annat exempel på gemensam framgång är vårt förbättrade resultat i Svenskt Näringslivsranking, där vi i år klättrade 30 placeringar men vi siktar ännu högre nästa år!

Under året har vi haft en workshop för lokalt näringslivsklimat anordnad av vårt Näringslivsråd, som mynnade ut i att en arbetsgrupp bildades som just nu arbetar på en handlingsplan. Denna handlingsplan (som ska vara färdig våren 2020) är till för att vi gemensamt ska kunna arbeta för att öka förståelsen för varandras uppdrag, arbeta mot samma mål och att få ett riktigt starkt näringslivsklimat.

Några punkter vet vi är viktigare än andra för er näringsidkare. Detaljplanerad verksamhetsmark brukar vara en sådan fråga. Vi har nu påbörjat arbetet med att se över var vi kan hitta mark för detta ändamål och för att få in det i vår planeringskalender så att det kan bli mer mark till försäljning. Vi har dessutom i dagarna startat upp en nygammal dialog med Partille kommun gällande Jerikoområdet, ett framtida möjligt verksamhetsområde. 

En annan fråga vi vet diskuteras mycket är kommunens upphandlingar och möjligheten för våra företag att lämna anbud. Vi har ett upphandlingsråd där politiker, företagare och tjänstepersoner sitter ner tillsammans och diskuterar hur vi kan nå längre i att få fler lokala företag att bli leverantörer till kommunen. Vi får inte enligt lagen om offentlig upphandling välja något företag just för att det är lokalt men vi vill förenkla och förtydliga så att ni känner att ni kan vara med och ge anbud om ni vill.

Kompetensförsörjning är en fråga på mångas bord just nu och den är komplex och viktig för oss alla. Vi arbetar med skola-näringslivsfrågor aktivt och vi ser behovet av att hitta samarbeten mellan skola och ert företag tidigt, -redan i grundskolan för att eleverna ska se möjligheterna som finns i olika yrken och att man kan arbeta på hemmaplan. Idag är återigen praon obligatorisk i årskurs åtta och nio och där kan vi alla hjälpas åt för just dessa tidiga erfarenheter kan vara mycket viktiga för framtida yrkesval. Sedan har vi en mycket aktiv Ung- Företagsamhets utbildning på vårt gymnasium – framtidens företagare.

Förutom dessa lite mer långsiktiga och större processer så gör vi många direkta insatser, för att underlätta för samverkan, nätverkande, nyföretagande och utbildningar. Vi samverkar nästan alltid med andra för att nå ut brett och för att hålla hög kvalitet.

Vi har anordnat frukostmöten, lunchträffar och andra tillfällen under året just för att skapa olika arenor där företag, tjänstepersoner och politiker kan träffas. I år startade vi även upp en lite större nätverksplattform som vi kallar ”Vänhems Veranda – en plats för kreativ näringslivsutveckling”. Vi planerar redan för Vänhems Veranda 2020 då årets upplaga blev en succé så boka in den 26 mars i kalendern redan nu – i januari släpper vi platsbokningen och det kommer vi meddela genom vårt nyhetsbrev och på vår hemsida. Just kommunikation genom hemsida, vår tidning Näringslivsnytt och vårt nyhetsbrev är mycket viktiga kanaler för att nå er företagare.

Besöksnäringen växer i hela landet och så även i Lerums kommun. Vi är en del av ”Destination Göteborg” och vi har under året intensifierat arbetet med besöksnäring runt tre sjöar, Sävelången, Aspen och Mjörn. Floda/Nääs är ett av sex besöksmål i Västra götalandsregionen som valts ut av Göteborg och Co och Turistrådet Västsverige att marknadsföras i deras kanaler för både nära och mer långväga besökare och det är vi mycket stolta över.

Slutligen så vill vi ju väldigt gärna ta del av vad ni önskar se mer av, vad som fungerar bra och mindre bra för dig som företagare i vår kommun. Ni är varmt välkomna att höra av er eller så kommer vi gärna på besök till ert företag. Maila eller ring så kommer vi gärna ut till ert företag.

Nu vill vi önska ett riktigt Gott nytt År och vi ser fram emot att fortsätta samverka med ert 2020 för ett näringslivsklimat i toppklass!

Varma hälsningar

Alexander Abenius                                  Åsa Qvist Ek

Kommunstyrelsens ordförande                Näringslivschef