Företagen allt nöjdare med Lerums kommuns service

Publiceringsdatum : 2017-04-26

Nu har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga undersökning om företagens upplevda service av kommunernas myndighetsutövning presenterats. Lerums kommun har förbättrat sitt index rejält sedan förra året och är den kommun som får bäst nöjd kundindex (NKI) i regionen när det gäller serveringstillstånd.

Insikt 2016 är den femte NKI-undersökningen som SKL genomfört över hela landet.  Lerum har ökat med 11 enheter från 61 till 72.

Åsa Qvist EkFoto av: Lerums kommun Effekten av ett hårt jobb

Endast en kommun har ökat mer i Göteborgsregionen. - Ett NKI på 72 av 100 är ett mycket positivt steg på vägen till ett gott näringslivsklimat. Vi jobbar hårt med samverkan, dialog och utvecklingsfrågor för våra företagare – det är oerhört glädjande att vi börjar se positiva resultat, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun.

Förstå företagens vardag

Syftet med undersökningen är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet i kommunen.

- Vårt fokus har legat på en förståelse för företagens vardag – som grund för en bra dialog. Förstå och sätta oss in i deras perspektiv för att kunna förklara och beskriva så att vi förstår varandra. Det har internt gått som en röd tråd i utbildningar och samtal kring vårt uppdrag och vår roll sedan 2010. Vårt mål är att det ska vara lätt att göra rätt, förklarar Per-Ola Johannesson, verksamhetschef för myndighetsutövning.

Bäst på serveringstillstånd

Toppnoteringen för Lerums kommun var inom serveringstillstånd.  Här får Lerums kommun NKI 87, vilket är en ökning med 7 enheter, i jämförelse med 74 i regionen och i landet i stort. Därmed är Lerum bäst i regionen inom myndighetsutövningen serveringstillstånd. Innebär det att Lerums kommun säger ja till alla som söker serveringstillstånd.

- Nej (skratt) så fungerar det inte. Vi följer alkohollagen. Jag tror snarare det är så att vi förstår varandras roller och förutsättningar, vilket är en viktig del i utvecklingen till att bli en riktigt bra företagarkommun, Åsa Qvist Ek. Undersökningen visar också att just ”bemötande” är en parameter som myndigheterna inom Lerums kommun är extra bra på med ett NKI på 78.

Per-Ola JohannessonFoto av: Lerums kommun Om undersökningen

Undersökningen - Öppna jämförelser: företagsklimat - mäter den del av företagsklimatet som handlar om kommunal service till företagen inom fem verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun. Insikt bygger på analysmodellen nöjd kund-index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom områdena. Regionen ligger på ett genomsnittligt index på 68, riksgenomsnittet i riket är 70. Lerums kommun har 72. Hela undersökningen finns att ladda ner på skl.se.

För mer information

Åsa Qvist Ek, näringslivschef Lerums kommun 0302- 52 15 58 / 076-128 15 50 asa.qvist.ek@lerum.se

Per-Ola Johannesson, verksamhetschef myndighetsutövning 0302-52 14 60 / 076-895 02 48 per-ola.johannesson@lerum.se