Företagens roll i kriser och krig

Publiceringsdatum : 2021-05-18

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap för kriser och krig. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har därför tagit fram material för företag om att stärka sin beredskap för kriser och krig.

Målet med att publicera informationen är att öka grundläggande kunskaper om beredskap, om regler och lagar, om stöd, kurser och utbildningar. Det ska även inspirera företag ska vilja lära sig mer. Informationen kommer att byggas på och utvecklas framöver, till exempel med filmer med lärande exempel och intervjuer med experter på olika områden.

Innehållet bygger framförallt på de informationsbehov som olika företag, branschorganisationer och myndigheter har uttryckt i dialogmöten med MSB. Det är till exempel:

Samhällets beredskap och företagens roll: Om de mål som regeringen har för civilt försvar, om lagar och regler, vad företagen har eller kan få för roll och vilka förmågor som krävs för att uppnå målen.

Vad som kan hända: exempel på konsekvenser av olika hot eller risker samt ett urval scenarier att diskutera och öva.

Vad företag kan göra: konkreta stöd och verktyg som till exempel stöd i att kontinuitetshantera, att stärka informations- och cybersäkerheten samt att planera för bortfall av personal.

Lär dig mer om beredskap: om specifika kurser, filmer och litteratur för introduktion eller fördjupning.

Läs mer om krisberedskap för företag.