Förlikning i långdragen tvist

Publiceringsdatum : 2019-08-07

Den 6 augusti 2019 kom Lerums kommun överens med Systemteknik i Lerum AB om en förlikning i den tvist som pågått mellan parterna sedan flera år tillbaka.

Alexander AbeniusAlexander Abenius.- Vi är mycket nöjda med att tvisten med Systemteknik äntligen är över och att vi nu kommit överens på ett bra sätt. Lerums kommun blickar nu framåt och ser fram emot att fortsätta arbeta hårt för ett bra företagsklimat i kommunen med nära och goda relationer med kommunens företagare. Nu drar vi ett streck över den här historien, säger kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (M).

Alexander fick kommunstyrelsens uppdrag att förhandla under medlingen, samt att anta eller förkasta framställa bud, och har gjort så tillsammans med Renée Norgren Jeryd (S).

Även motparten Systemteknik i Lerum ABs vd Calle Hilmarch är nöjd med utfallet:

- Det är väldigt skönt med ett avslut. Nu kan vi se framåt. Såväl Renée som Alexander har, det senaste halvåret, prestigelöst och rakryggat tagit sig an den här uppgiften. All heder åt dem, de har jobbat resultatinriktat.

Utdrag från överenskommelsen:

Lerums kommun ska senast den 6 september 2019 till Systemteknik i Lerum AB utge 4 400 000 kr, varav 3 200 000 kr utgör kapital och 1 200 000 kr utgör upplupen ränta. Av kapitalbeloppet utgör 640 000 kr mervärdesskatt. På räntebeloppet utgår ingen mervärdesskatt.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Med denna uppgörelse är parternas samtliga mellanhavanden av vad slag det vara må slutligt reglerade. Detta innebär att ingen part ska ha rätt att framställa något krav på den andra parten på grund av omständighet före dagen för denna förlikning.