Försenad soptömning på grund av snö och is

Publiceringsdatum : 2021-01-12

Sopbilarna har svårt att ta sig fram i det besvärliga väglaget som vi haft nu några dagar.

Vi ligger efter med soptömningen men chaufförerna jobbar på så fort det går. Låt tunnan stå tills tömning sker.