Forskningsprojekt om familjebehandling

Publiceringsdatum : 2017-12-06

Ett forskningsprojekt i samarbete med Lunds Universitet riktar sig till dig som genomgått familjebehandling (Funktionell Familjeterapi) via Sektor stöd och omsorg, Lerum kommun mellan 2008-2016.

Vid Lunds universitet pågår ett projekt, Funktionell Familjeterapi (FFT) – kliniskt relevanta effekter och bieffekter på ungdomar, föräldrar och familjesystem, som syftar till att undersöka hur det går för personer som genomgått Funktionell Familjeterapi.

Inom ramen för detta projekt kommer forskare att analysera de frågeformulär som du besvarat i samband med deltagandet och genomföra en uppföljning via din sociala journal. Vi kommer att undersöka målgruppens problematik, om FFT har förväntad effekt, vilka familjemedlemmar som får förändrad situation och hur bestående förändringen är. Personuppgiftslagen gäller, vilket innebär att man har rätt att veta vad som är registrerat och få felaktigheter rättade. Resultaten kommer att offentliggöras och presenteras på gruppnivå, utan möjlighet att identifiera enskilda individer, i vetenskapliga tidskrifter. Om man har frågor eller inte önskar delta, vänligen kontakta projektledaren. 

Kontakt

Martin Bergström, Projektledare, Docent, Socialhögskolan, Lunds Universitet 040-2229825, martin.bergstrom@soch.lu.se.

Stefan Lundberg, Kontaktperson, certifierad FFT-terapeut, Lerums kommun, Sektor Stöd och omsorg 0302-521403, stefan.lundberg@lerum.se