Förskolans- och skolans e-tjänster åter i funktion

Publiceringsdatum : 2019-10-09

För att hålla systemen alerta byter vi servrar idag. Det innebar att flera e-tjänster uppdaterades och kunde inte nås under dagen. Välkommen åter efter klockan 16 i eftermiddag.

Uppdateringen av de digitala systemen gällde all frånvaroanmälan förskolan (både via sms och e-tjänst) samt e-tjänsterna kontaktuppgifter, inkomstuppgift samt bekräftelse och uppsägning av plats.