Första spadtag på Lekstorpsskolan

Publiceringsdatum : 2020-01-17

Det talades, grävdes, trumpetades och applåderades. Men framför allt letade barnen fram fodral till den tidskapsel som ska fyllas med innehåll och cementeras in i byggnaden. För framtiden.

På fem år har antalet barn i grundskolan i Gråbo ökat med 750 elever. Allt fler söker sig till Gråbo skolor och allt fler barnfamiljer flyttar hit. Det är en märkvärdig utvecklingsresa Gråbo nu gör.

grävningDe nya F-9-skolorna Röselidsskolan och Ljungviksskolan invigdes i augusti 2012 och i samband med detta byggdes även Lekstorpsskolan om.

Nu tas nästa steg i Gråbos äldsta skola genom att påbörja arbetet med att bygga ut Lekstorpsskolan från att ha 330 elever till 500 elever.

Detta kommer innebära att en ny byggnad kallad hus H kommer att uppföras i det sydvästra hörnet av tomten, mot Monvägen. De befintliga byggnaderna kommer att byggas om i olika etapper för att klara nya krav och förutsättningar.

Byggstart skedde redan i oktober med att flytta multiarena. Därefter påbörjades arbetet med att bygga hus H. Byggnationen den nya skolbyggnaden, för klass E-3, administration och elevhälsan, planeras att färdigställas i december 2020. Övriga fyra byggnader kommer därefter att i etapper byggas om, viss del kommer även utföras på skolloven.

arktiektskiss ny skolbyggnadDet nya skolhuset i Lekstorpsskolan byggs i ett strategiskt partneringavtal med Vestia.

På bilden stora bilden: Nedre rad från vänster: Rektor Linda Ekmalm, kommunalråd Lill Jansson (L), kommunalråd Renée Bengtsson (S), kommunalråd Christian Eberstein (KD), kommunalråd Eva Andersson (C). Övre rad från vänster: Rektor Björn Olsson, byggprojektledare Denny Johansson och Vestias vd Christian Wieland.