Förstagångsväljare mötte politiker på gymnasiet

Publiceringsdatum : 2018-09-06

Torsdag 6 september, tre dagar före valet, arrangerades ett lokalpolitiskt inspirationstillfälle - Speakers Corner på Lerums gymnasium.

Det var 20 förtroendevalda som mötte 450 förstagångsväljare för att tala och svara på frågor från ungdomarna. Eventet var ett samarrangemang mellan gymnasiet och projektet Ungas Inflytande i Lerums kommun och syftar till att öka ungas delaktighet och förståelse för samhällsfrågor och politik.

Frågor som politikerna snabbt fick svara ja eller nej på var bland annat det fria skolvalet, kärnkraften, abortlagen, vinster i välfärden, religiösa friskolor, Natomedlemskap med mera.

Själva var politikerna noga med att lyfta upp deras ideologiska skillnader och värdegrunder. Skolan fick sin naturliga plats, liksom miljön. 

- Detta är ett av flera sätt att engagera och hitta former för ökad delaktighet, säger Viktoria Esko, projektledare för Ungas inflytande i Lerums kommun..