Utdelning av sandsäckar

Publiceringsdatum : 2020-02-19

Det förväntas stora mängder regn de närmaste dagarna. SMHI har tidigare i veckan varnat för höga vattenflöden i Säveån. Risken är stor att vattennivån i Säveån och andra vattendrag fortsätter att stiga. För boende i riskområden finns nu möjlighet att hämta ut säckar och sand för att skydda hus från inträngande vatten.

Sand och säckar finns att hämta för boende i Lerums kommun inne på gamla reningsverkets område vid Aspedalens pendelstation. Det är skyltat från grinden och öppet vardagar kl. 7.00 till 16.00. Spade finns att låna.  

Vi följer utvecklingen

Under de närmsta dagarna kommer kommunens personal att följa utvecklingen och åka till utsatta platser för att, om så behövs, genomföra kompletterande åtgärder.

Tänk på att du kan underlätta för dagvattnet genom att rensa undan löv och skräp från avloppsgaller.