Fortsatt låga vattennivåer

Publiceringsdatum : 2018-08-20

Trots helgens nederbörd är det låga nivåer på ytvatten och grundvatten. Det råder fortfarande skärpt bevattningsförbud i Lerums kommun. Under söndag till måndag regnande det cirka 20 mm vilket var bra. Men en av två vattentäkter kopplade till Lerums vattenverk ligger väldigt nära gränsvärdet för hur mycket vatten vi får pumpa ut. För den andra vattentäkten ser det lite bättre ut.

VA-enheten kan se att förbrukningen av vatten i kommunen sakta börjar att öka. Det är inte så konstigt eftersom allt fler verksamheter startar upp och många invånare har kommit hem efter semestern.  Men det är viktigt att komma ihåg att varje invånare i Lerum i genomsnitt förbrukar cirka 160 liter vatten per dygn. Om alla drygt 40 000 invånare minskar sin vattenförbrukning blir det en stor skillnad totalt.

Spara vatten

Det är låga vattennivåer och grundvattennivåer i hela Lerums kommun. VA-enheten fortsätter att aktivt se över var det går att spara vatten. Till exempel har det gått ut information till skolorna att eleverna ska duscha kortare efter gymnastiken. Det sker även löpande kontakt med företagare om hur de kan hjälpa till att spara på vatten.

Samla in regnvatten

VA-enheten har flera stora vattenkärl som rymmer 1 000 liter vardera. De fylls med regnvatten som sedan kan användas till att bevattna kommunens planteringar. Vi vill uppmana alla invånare att passa på att samla in regnvatten nu när väderprognoserna pekar på mer regn den närmaste veckan.