Förtydligande angående artikel i GP om skördade fält

Publiceringsdatum : 2018-09-28

”Fälten skördades av någon annan – efter kommunens miss” står det i GP fredag den 28 september. Reportern skriver att kommunen lovat bort bönders mark. Men tyvärr saknas det väsentlig information i artikeln för att ge en mer korrekt bild av det inträffade.

Bakgrunden till historien är den extrema torkan under sommaren som ledde till foderbrist. Bland annat gick Länsstyrelsen ut (9/7-2018) och uppmanade markägare att skänka foder till länets djurhållare. Lerums kommun såg en möjlighet att hjälpa till och erbjöd möjligheten att slå hö på kommunal mark som inte var utarrenderad.

Kvinna kontaktar kommunen

I början av juli ringer en kvinna till kommunen och undrar om det finns någon mark där hon kan slå hö. Efter några samtal med kvinnan mejlas en karta med kommunal mark över. På telefon ber vi henne att återkomma om vilken plats hon vill slå hö på.

Kommunen gör fel

Det som kommunen gör fel är att i mejlet uttrycker vi oss slarvigt: "Här kommer en karta där det gula är kommunal mark och där går det bra för er att slå hö." Lösryckt ur sitt sammanhang är meningen inte bra formulerad, men den hänger ihop med tidigare telefonsamtal med kvinnan.

Fler får hjälp 

Kvinnan hör aldrig av sig igen och slår inte heller hö på kommunens mark. Därefter kommer det in fler förfrågningar till kommunen gällande foderbrist. Avtal för korttidsarrenden skrivs och lantbrukare och djurhållare får hjälp att hitta foder till sina djur under sommarens torka.

Man slår hö utan avtal

I början av september hör en lantbrukare av sig till kommunen. En man har varit och slagit hö på den mark lantbrukaren arrenderar av kommunen. När vi kontaktar mannen, som inte bor i Lerum, säger han att han har slagit hö utifrån kartor i ett mejl som han har fått från kvinnan. Vi berättar för mannen att han inte har rätt att slå hö på kommunal mark utan avtal.

Mannen kontaktade inte kommunen

Mannen har själv aldrig kontaktat kommunen innan han började slå hö. När vi kontaktar kvinnan säger hon att hon bara skickat mejlet vidare för att mannen ska få kontaktuppgifter till kommunen.

Slog hö

Mannen hann slå hö hos flera lantbrukare. Kommunen har varit i kontakt med var och en för att få en bild av hur de har drabbats och om de vill ha kompensation. Fram till i dag, fredag 28/9, har en lantbrukare återkommit med anspråk, två har inga anspråk och två har ännu inte återkommit.

Ersättning för material

Vi har lovat mannen ersättning för material vid buntning av hö på en fastighet för att höet inte ska förstöras. I övrigt är vi inte beredda att betala för mannens kostnader i samband med att han slog höet eftersom han saknar avtal.