Förtydligande med anledning av inslag i Västnytt

Publiceringsdatum : 2016-12-30

Den 30 december hade Västnytt ett inslag om inställt restaurangbesök innan jul för ensamkommande unga på boenden i Lerums kommun. Ungdomarna hade gemensam julmiddag på sina boenden.

- Det är klart att ungdomarna ska ha jultrevligt. Vi hade gemensam julmiddag på våra boenden. Det är beklagligt att vi ställde in restaurangbesöket på kort varsel. Vi behöver ta ansvar för kostnaderna och restaurangbesöket blev inte rimligt, säger Kaija Merta, verksamhetschef.

Kommunen startade de första boendena för ensamkommande barn och unga under 2014. Under sommaren och hösten 2015 kom många barn och unga hit från krig och oroligheter. Då handlade det om att på kort tid se till att skapa trygga boenden och säkerställa god omsorg. Nu är ungdomarna i en annan fas och verksamheten också. Nu skolas de unga in i det nya livet i Sverige. Ungdomar på kommunens boenden får sina basbehov tillgodosedda precis som tidigare.

- Nu när vi har varit igång i snart två år och vi inte längre är i ett akut skede, som vi faktiskt var förra året, ser vi att vi behöver utveckla våra rutiner och förtydliga vad vi som kommun ska fylla verksamheten med, vad vi ska stå för och vad Migrationsverket ska bekosta. Vi fortsätter utveckla innehållet i boendena med bland annat fler aktiviteter. Det finns en hel del aktiviteter som går att ta del av till en rimlig kostnad. Det kan handla om studiebesök, föreläsningar, besök på muséer och bibliotek till exempel. Vi vill guida ungdomarna att ta del av bland annat de möjligheterna i vårt samhälle. Ungdomarna har också egna fritidsaktiviteter. Målet är att stötta de unga att lära sig att vara självständiga. Vårt viktigaste uppdrag är att stärka dem så att de ska kunna leva ett självständigt och bra liv i framtiden, säger Kaija Merta.

Migrationsverket har tydliga riktlinjer för vad de bekostar för barnen och ungdomarna. Det är sådant som kläder, skor, mediciner, nöjen, med mera. Ungdomarna ska få stöd av sina gode män/ställföreträdare i att ansöka om det de har rätt till från Migrationsverket.

I boendet ingår mat, daglig omvårdnad och gemensamma fritidsaktiviteter.