Volontärer anmäler sig till krishjälp

Publiceringsdatum : 2020-04-29

Är du över 70 år eller tillhör en annan riskgrupp för covid-19 så finns nu ytterligare hjälp att tillgå för att handla mat. Under tisdagskvällen utbildades de första volontärerna i Lerums kommun.

Lerums kommun och Svenska kyrkan vill tillsammans med andra trossamförbund, föreningar och lokala företag underlätta för dig som tillhör en riskgrupp i Lerums kommun. 

- Det här är en ovärderlig insats och vi från kommunen är glada för de insatser civilsamhället gör i detta krisläge. Inom ramen för samarbetsavtalet med det svenska civilsamhället pågår nu volontärarbete i över hundra kommuner runt om i Sverige. Nu även i Lerum, säger Jenny Lopes, Lerums kommuns samordnare av frivilliga insatser. 

Tillhör du riskgrupp och behöver hjälp i vardagen? Eller vill du hjälpa till som volontär?  Jenny nås vardagar klockan 10 – 12 på telefon 0302-52 11 02 eller via epost frivilliginsatser@lerum.se.  

Efter det att du, om du vill bli volontär, anmäler dig hos kommunen, ser Svenska kyrkan till att du matchas med en person i riskgrupp på samma ort som du själv bor. Du kontaktar personen och kommer överens om ett handlingsuppdrag. 

- Alla volontärer, som jobbar två och två, är försäkrade i verksamheten.  Du behöver inte hantera bankkort eller kontanter. Du skriver också under ett tystnadslöfte och lämnar utdrag ur belastningsregistret. Sedan går det till så här: Antingen kör du varor hem till personen i riskgruppen eller står vid affären och tar emot inköpslistor som du plockar ihop i butiken. De över 70 år som är rörliga ska vi uppmuntra till motion och rörelse i friska luften. Sedan hjälper vi dem så att de slipper trängas inne i affären, säger frivilliginsatsernas samordnare Lena Sjögren, diakon i Svenska kyrkan, Lerums församling.    

Volontärerna får gula västar och legitimation att visa upp. Inom kort får alla även en webbaserad utbildning i vad ett volontärskap innebär - bemötande, uppträdande och sekretess med mera. 

Fakta: 

Det är myndigheten för samhällsberedskap, MSB, som samlat civilsamhället för att hjälpa kommunerna i kristider. Civilförsvarsförbundet, Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och de fem största civilförbunden; Svenska kyrkan, Stadsmissionen, Svenska Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Svenska Röda Korset har upprättat ett samarbetsavtal för bland annat volontärarbete.  Samordnare för volontärarbetet i Lerums kommun är Svenska kyrkan. 

Läs mer om volontärarbete här.