Fullmäktige beslutskraftiga med begränsad styrka 23 april

Publiceringsdatum : 2020-04-14

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att kommande fullmäktigemöte torsdag 23 april ska hållas med minsta möjliga antalet närvarade ordinarie ledamöter för att begränsa smittspridning av covid-19.

Enligt kommunallagen krävs att mer än hälften av de 51 ordinarie ledamöterna är närvarande för att kommunfullmäktige ska vara beslutsfört. Partierna själva väljer ut ledamöter efter proportion till ordinarie andel ledamöter i fullmäktige. Sedan 30 mars har samtliga politiska partier i Lerums kommuns kommunfullmäktige enats om en gemensamt undertecknad hederskodex under coronakrisen.

Även för åhörare blir mötet begränsande. Ingen publik kommer tillåtas på plats 23 april, men intresserade kan följa mötet direkt via en TV-monitor i Dergårdsteaterns foajé eller i sin egen enhet via KF-direkt. Där kan även mötet ses i efterhand.